Prices

Thank you for considering me as your tutor of Czech. Unfortunately, I currently CANNOT ACCEPT NEW STUDENTS.
Děkuji za Vaši důvěru. Bohužel TEĎ NEMŮŽU PŘIJMOUT NOVÉ STUDENTY.

Individual Lessons ONLINE
(Individuální lekce ONLINE)

Cancellation Terms
(Podmínky rušení lekcí)

 • If you cancel more than 24 hours in advance, it’s fine.
  • Zrušíte-li více než 24 hodin před začátkem domluvené lekce, je to absolutně v pořádku.
 • If you cancel less than 24 hours before the class is supposed to start, I will charge the entire price.
  • Zrušíte-li méně než 24 hodin před začátkem domluvené lekce, musíte zaplatit 100 % ceny.

Proofreading of University Essays
(Korektury vysokoškolských prací)

 • semestral essays, bachelor’s or diploma theses in Czech – corrections of spelling and grammar mistakes, minor stylistic corrections, comments in case of incomprehensible expressions (NOT checking whether the technical terms are correct, and NOT major changes of the texts)
  • semestrální práce, bakalářské práce, diplomové práce v českém jazyce – oprava pravopisných a gramatických chyb, drobné opravy stylistické, komentáře v případě nesrozumitelnosti vyjádření (NE kontrola správnosti odborných termínů, NE zásadní změny textů)
 • 60-90 CZK / standard page (normostrana) – depending on difficulty (podle náročnosti oprav)
  • standard page = 1800 characters, including spaces
  • normostrana = 1800 znaků, včetně mezer

Translations
(Překlady)

 • I can translate from English into Czech, from Czech into English (I have passed the Cambridge Proficiency Exam – C2 level), and on a basic level also from Russian into Czech.
 • 270 CZK / standard page (normostrana) – depending on difficulty (podle náročnosti)
  • standard page = 1800 characters, including spaces
  • normostrana = 1800 znaků, včetně mezer

Leave a Comment

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop