Zkouška B1 pro občanství: Fráze pro mluvení a 1000 otázek

650 

Mnoho užitečných frází a 1000 příkladových otázek k ústní části zkoušky B1 pro získání českého občanství.

* * *

Многие полезные фразы и 1000 примеров вопросов для устной части экзамена B1 для получения чешского гражданства.

* * *

Many useful phrases and 1000 example questions for the speaking part of the B1 exam to obtain Czech citizenship.

 

Description

Je to PDF!

V tomto dokumentu najdete spoustu užitečných frází a také 1000 příkladových otázek, které vám pomůžou připravit se na zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B1 pro získání občanství v České republice. Je to zaměřeno hlavně na mluvení, ale užitečné to bude určitě i pro psaní.

Jsou to jenom příklady otázek, u zkoušky můžete dostat otázky jiné. V tomto dokumentu nejsou příklady odpovědí, jenom pár rad, jak byste u zkoušky měli mluvit.

 • Počet stran: 70
 • Formát: PDF
 • Dokument dostanete po potvrzení platby. Pozor, odkaz na stažení expiruje za 30 dní!

Obsah * Содержание * Contents

* * *

В этом документе вы найдете множество полезных фраз, а также 1000 примеров вопросов, которые помогут вам подготовиться к екзамену по чешскому языку на уровне B1 для получения гражданства в Чешской Республике. В основном он сосредоточен на разговоре, но это, безусловно, будет полезно для написания.

Это просто примеры вопросов, вы можете получить другие вопросы на экзамене. В этом документе нет примеров ответов, лишь несколько советов о том, как вам следует поговорить на экзамене.

 • Количество страниц: 70
 • Формат: PDF
 • Вы получите документ после подтверждения оплаты. Внимание, ссылка на скачивание истекает через 30 дней!

* * *

In this document, you will find a lot of useful phrases as well as 1000 example questions that will help you prepare for the B1 Czech language test for foreigners who want to obtain citizenship in the Czech Republic. It is mainly focused on speaking, but it will certainly be useful for writing.

These are just examples of questions, you can get other questions during the exam. There are no examples of answers in this document, just a few tips on how you should speak during the exam.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zkouška B1 pro občanství: Fráze pro mluvení a 1000 otázek”

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop