Zkouška pro trvalý pobyt A2: 330 otázek a odpovědí (Úloha 1)

250 

330 příkladových otázek a možných odpovědí na ně pro ty, kdo se připravují na zkoušku A2 pro trvalý pobyt. Mluvení – úloha 1. (Další užitečné materiály ke zkoušce A2.)

* * *

330 примерных вопросов и возможные ответы на них для тех, кто готовится к экзамену А2 на постоянное место жительства. Устная часть – задание 1. (Другие полезные материалы для экзамена A2.)

* * *

330 sample questions and possible answers to them for those preparing for the A2 exam for permanent residence. Speaking – task 1. (Other useful materials for the A2 exam.)

 

Description

Je to PDF!

V tomto dokumentu najdete pracovní listy, které vám pomůžou připravit se na zkoušku pro trvalý pobyt z češtiny pro cizince na úrovni A2, konkrétně na úlohu 1 části mluvení, kde musíte odpovědět na 10 otázek na vybrané téma. V dokumentu najdete 330 příkladových otázek a možných odpovědí na ně.

 • Počet stran: 36
 • Formát: PDF
 • Dokument dostanete po potvrzení platby. Pozor, odkaz na stažení expiruje za 30 dní!

* * *

В этом документе вы найдете рабочие листы, которые помогут вам подготовиться к экзамену на ПМЖ на чешском языке для иностранцев на уровне А2, в частности, к заданию 1 устной части, где вам предстоит ответить на 10 вопросов по выбранной теме. В документе вы найдете 330 примеров вопросов и возможные ответы на них.

 • Количество страниц: 36
 • Формат: PDF
 • Вы получите документ после подтверждения оплаты. Внимание, ссылка на скачивание истекает через 30 дней!

* * *

In this document, you will find worksheets that will help you prepare for the exam for permanent residence in Czech for foreigners at the A2 level, specifically for the task 1 of the speaking part, where you have to answer 10 questions related to a selected topic. In the document, you will find 330 example questions and possible answers to them.

 

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop