Zkouška pro trvalý pobyt A2: 330 otázek a odpovědí (Úloha 1)

250 

330 příkladových otázek a možných odpovědí na ně pro ty, kdo se připravují na zkoušku A2 pro trvalý pobyt. Mluvení – úloha 1. (Další užitečné materiály ke zkoušce A2.)

* * *

330 примерных вопросов и возможные ответы на них для тех, кто готовится к экзамену А2 на постоянное место жительства. Устная часть – задание 1. (Другие полезные материалы для экзамена A2.)

* * *

330 sample questions and possible answers to them for those preparing for the A2 exam for permanent residence. Speaking – task 1. (Other useful materials for the A2 exam.)

 

Description

Je to PDF!

V tomto dokumentu najdete pracovní listy, které vám pomůžou připravit se na zkoušku pro trvalý pobyt z češtiny pro cizince na úrovni A2, konkrétně na úlohu 1 části mluvení, kde musíte odpovědět na 10 otázek na vybrané téma. V dokumentu najdete 330 příkladových otázek a možných odpovědí na ně.

 • Počet stran: 36
 • Formát: PDF
 • Dokument dostanete po potvrzení platby. Pozor, odkaz na stažení expiruje za 30 dní!

* * *

В этом документе вы найдете рабочие листы, которые помогут вам подготовиться к экзамену на ПМЖ на чешском языке для иностранцев на уровне А2, в частности, к заданию 1 устной части, где вам предстоит ответить на 10 вопросов по выбранной теме. В документе вы найдете 330 примеров вопросов и возможные ответы на них.

 • Количество страниц: 36
 • Формат: PDF
 • Вы получите документ после подтверждения оплаты. Внимание, ссылка на скачивание истекает через 30 дней!

* * *

In this document, you will find worksheets that will help you prepare for the exam for permanent residence in Czech for foreigners at the A2 level, specifically for the task 1 of the speaking part, where you have to answer 10 questions related to a selected topic. In the document, you will find 330 example questions and possible answers to them.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zkouška pro trvalý pobyt A2: 330 otázek a odpovědí (Úloha 1)”

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop