Intenzivní kurz češtiny

(Русский ниже. English at the bottom. Kontakt zde)

Kurz se skládá z bezplatných videí na YouTube, doplněných zápisky a interaktivními cvičeními na iLearnCzech.com. (Jestli chcete mít zápisky v jednom dokumentu a vytisknout si je, můžete si koupit PDF dokument – lekce 1-126.) Videa vysvětlují základní gramatická pravidla a představují základní slovní zásobu pro úroveň A1-B2, očekává se však, že budou doplněny samostudiem studenta (práce s učebnicí a pracovním sešitem). Cílem kurzu je pomoci studentům získat kvalitní znalost češtiny, která jim umožní například studovat na české vysoké škole nebo získat kvalifikovanou práci v ČR.

Lekce na YouTube pracují s těmito materiály:


Интенсивный курс чешского

Курс состоит из бесплатных видеороликов в YouTube, записок и интерактивных упражнений на iLearnCzech.com. (Если вы хотите сохранить заметки в одном документе и распечатать их, вы можете приобрести документ в формате PDF — уроки 1–126.) В видеороликах объясняются основные правила грамматики и представлена ​​основная лексика для уровня A1-B2, но ожидается, что они будут дополнены самостоятельной работой учащегося (работа с учебником и рабочей тетрадью). Цель курса – помочь студентам получить качественные знания чешского языка, которые позволят им, например, учиться в чешском университете или получить квалифицированную работу в Чешской Республике.

Уроки YouTube работают со следующими материалами:


Intensive Czech language course

The course consists of free videos on YouTube, plus notes and interactive exercises on iLearnCzech.com. (If you want to keep the notes in one document and print them out, you can purchase a PDF document – Lessons 1-126.) The videos explain basic grammar rules and provide basic vocabulary for the A1-B2 level, but are expected to be supplemented by self-study on the student’s part (working with a textbook and workbook). The aim of the course is to help students acquire a good quality knowledge of Czech, which will enable them, for example, to study at a Czech university or to obtain a qualified job in the Czech Republic.

YouTube lessons work with the following materials:

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop