České skloňování do kapsy

250 

Více než 300 přehledných tabulek o českém pravopisu, pádech a skloňování. Stáhněte si zdarma aplikaci na App Store nebo na Google Play.

* * *

Более 300 понятных таблиц по чешскому правописанию, падежам и склонению. Загрузите бесплатное приложение из App Store или Google Play.

* * *

More than 330 clearly presented tables on Czech spelling, grammatical cases and declensions. Download a free app on App Store or on Google Play.

 

Description

Je to PDF!

České skloňování do kapsy

Máte problém s českou deklinací? Nemůžete si zapamatovat všechny ty pády a koncovky? Chcete materiál, který budete mít po ruce – v mobilu? Nebo si chcete stránky vytisknout a napsat si k nim vlastní poznámky?

Kniha “České skloňování do kapsy” je pro ty, kteří hledají přehledné tabulky pravidel českého skloňování. V dokumentu najdete více než 300 stránek užitečných informací.

 • Počet stran: 322
 • Formát: PDF
 • Dokument dostanete po potvrzení platby. Pozor, odkaz na stažení expiruje za 30 dní!

* * *

Чешское склонение в кармане

У вас есть проблемы с чешским склонением? Не можете помнить все эти падежи и окончания? Вы хотите материал, который будет у вас под рукой – на вашем мобильном телефоне? Или вы хотите распечатать страницы и написать на них свои заметки?

Книга “Чешское склонение в кармане” предназначена для тех, кто ищет четкие таблицы правил чешского спряжения. Документ содержит более 300 страниц полезной информации.

 • Количество страниц: 322
 • Формат: PDF
 • Вы получите документ после подтверждения оплаты. Внимание, ссылка на скачивание истекает через 30 дней!

* * *

Pocket Czech Declensions

Do you have a problem with Czech declensions? Is it hard for you to remember all the cases and endings? Are you looking for something that you will have at hand – on your mobile phone? Or do you want to print out the pages and write your own notes on them?

The book “Pocket Czech Declensions” is for those who are looking for clear tables of Czech declension rules. The document contains more than 300 pages of useful information.

 • Number of pages: 322
 • Format: PDF
 • You will receive the document after confirmation of payment. Attention, the download link expires in 30 days!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “České skloňování do kapsy”

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop