Zkouška pro trvalý pobyt A2: Moje rodina

70 

Pracovní listy pro ty, kdo se připravují na zkoušku A2 pro trvalý pobyt. Mluvení – úloha 3 (do roku 2022).

* * *

Рабочие листы для тех, кто готовится к экзамену А2 на постоянное место жительства. Устная часть – задание 3 (до 2022 года).

* * *

Worksheets for those preparing for the A2 exam for permanent residence. Speaking – task 3 (till 2022).

 

Description

Je to PDF!

V tomto dokumentu najdete pracovní listy, které vám pomůžou připravit se na zkoušku pro trvalý pobyt z češtiny pro cizince na úrovni A2, konkrétně na úlohu 3 části mluvení, kde musíte samostatně 1 minutu mluvit na vybrané téma.

 • Počet stran: 7
 • Formát: PDF
 • Dokument dostanete po potvrzení platby. Pozor, odkaz na stažení expiruje za 30 dní!

* * *

В этом документе вы найдете рабочие листы, которые помогут вам подготовиться к экзамену на ПМЖ на чешском языке для иностранцев на уровне А2, в частности, к заданию 3 устной части, где вам нужно говорить в течение 1 минуты на выбранную тему.

 • Количество страниц: 7
 • Формат: PDF
 • Вы получите документ после подтверждения оплаты. Внимание, ссылка на скачивание истекает через 30 дней!

* * *

In this document, you will find worksheets that will help you prepare for the exam for permanent residence in Czech for foreigners at the A2 level, specifically for the task 3 of the speaking part, where you have to speak on a selected topic independently for 1 minute.

 • Number of pages: 7
 • Format: PDF
 • You will receive the document after confirmation of payment. Attention, the download link expires in 30 days!

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zkouška pro trvalý pobyt A2: Moje rodina”

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop