Foxy Czech 1/2021 (A1/A2 Představení se)

100 

Časopísek pro studenty, kteří se učí podle Česky krok za krokem 1 (cca do lekce 5) a chtějí procvičit např. přítomný čas a (mít) rád.

***

Журналчик для студентов, которые учатся по Чешский шаг за шагом 1 (примерно до урока 5) и хотят практиковать, например, настоящее время и “любить”.

***

A little magazine for students who are learning according to Czech Step by Step 1 (approximately to lesson 5) and want to practice, for example, the present tense and “to like”.

Description

Je to PDF!

Foxy Czech 1/2021 vychází 1. 9. 2021 a téma je “Představení se” (úroveň A1-A2). Najdete tam poslech, čtení a různá cvičení na práci s novou slovní zásobou.

Když si koupíte Foxy Czech, podporujete i moje podcasty a videa na YouTube, děkuji!

 • Počet stran: 10
 • Formát: PDF
 • Dokument dostanete po potvrzení platby. Pozor, odkaz na stažení expiruje za 30 dní!

* * *

Foxy Czech 1/2021 выходит 1 сентября 2021 года по теме «Представляемся» (уровень A1-A2). Там вы найдете аудирование, чтение и различные упражнения для работы с новым словарным запасом.

Когда вы покупаете Foxy Czech, вы также поддерживаете мои подкасты и видео на YouTube, спасибо!

 • Количество страниц: 10
 • Формат: PDF
 • Вы получите документ после подтверждения оплаты. Внимание, ссылка на скачивание истекает через 30 дней!

* * *

Foxy Czech 1/2021 is published on September 1, 2021 and the topic is “Introducing yourself” (level A1-A2). There you will find listening, reading and various exercises to work with new vocabulary.

When you buy Foxy Czech, you also support my podcasts and videos on YouTube, thank you!

 • Number of pages: 10
 • Format: PDF
 • You will receive the document after confirmation of payment. Attention, the download link expires in 30 days!

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Foxy Czech 1/2021 (A1/A2 Představení se)”

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop