Prosincové svátky 1

300 

Chcete si rozšířit nebo procvičit slovní zásobu spojenou s prosincovými svátky? Možná se dozvědět něco nového?

* * *

Хотите расширить или попрактиковать словарный запас, связанный с декабрьскими праздниками? Может быть, узнать что-то новое?

* * *

Do you want to expand or practice vocabulary related to the December holidays? Maybe learn something new?

 

Description

Je to PDF!

Toto je materiál na téma advent a prosincové svátky, předpokládám, že pro úroveň minimálně B1. Najdete v něm texty a různá cvičení na porozumění a slovní zásobu, ale také odkazy na interaktivní cvičení a audia k textům.

 • Počet stran: 16
 • Formát: PDF
 • Dokument dostanete po potvrzení platby. Pozor, odkaz na stažení expiruje za 30 dní!

Obsah a příklad

* * *

Это материал на тему Адвента и декабрьских праздников, предполагаю на уровень не ниже В1. В нем вы найдете тексты и различные упражнения на понимание и словарный запас, а также ссылки на интерактивные упражнения и аудиозаписи к текстам.

 • Количество страниц: 16
 • Формат: PDF
 • Вы получите документ после подтверждения оплаты. Внимание, ссылка на скачивание истекает через 30 дней!

* * *

This is material on the topic of Advent and December holidays, I assume for a level of at least B1. Inside, you will find texts and various exercises for comprehension and vocabulary, but also links to interactive exercises and audios for the texts.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Prosincové svátky 1”

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop